Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu üyelik sözleşmesi BSA TEKNİK (www.kahvemakineleri.com.tr) tarafından, www.kahvemakineleri.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

 

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

 • KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) sanal mağazasına üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.
 • Bu durum, KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 

HİZMETLERİN TANIMI

KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri( oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

 

KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası Üyelik Sistemi

 

 • KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağaza üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur.
 • Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
 • Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
 • KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) sanal mağazasına “login” olmak şeklinde tanımlanır.

 

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal mağaza’ndan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) SANAL MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER

 • KAHVE MAKİNELERİ (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası stoğu bulunmayan, herhangi bir nedenden dolayı ürün fiyatının hatalı girilmesi vb. durumlarda ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
 • Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, sözkonuzu ürünlerin mutlaka Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olması halinde Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası sorumlu değildir.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.
 • Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

VERGİLENDİRME

Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirileceek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.

 

 

ÜRÜN TESLİMATI

Sipariş en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Belirtilen adresin yanlış / eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firması tarafından kaynaklanan gecikmelerden Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası sorumlu değildir. Bazı ürün gruplarında ( Büyük Hacimli Ürünler / Beyaz Eşya vb. ) kargo tarafından yapılan teslimatlar bina giriş katına kadar yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak Kargo Teslim şubesi ile görüşebilirsiniz.

 

ÜRÜN İADESİ

Ürün iadesi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

 

Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) SANAL MAĞAZASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal mağazası’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 – 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal Mağazası kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

 

UYGULACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

 

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formu doldurdukta ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

FESİH

Kahve Makineleri (www.kahvemakineleri.com.tr) Sanal mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.